DIGITALIZACJA


Celem ekspozycji Skarby Krakowskiej Kapituły jest ukazanie znaczącego wkładu Krakowskiej Kapituły Katedralnej w rozwój kultury polskiej i europejskiej. Wykonanie interaktywnej wystawy możliwe było dzięki poddaniu procesowi digitalizacji obiektów zabytkowych związanych bezpośrednio z działalnością kapituły na przestrzeni wieków. Dostęp do pomieszczenia Kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej jest bardzo ograniczony, co wynika z charakteru tego obiektu. W Kapitularzu znajdują się bowiem zbiory Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej unikatowe w skali Polski i Europy, dokumenty średniowieczne związane z historią Polski. Dostęp do pomieszczenia mają specjaliści naukowcy, a okazjonalnie pełni on także funkcje reprezentacyjne goszcząc wybitne osobistości, Jedynym sposobem na pokazanie tego wyjątkowego miejsca szerszemu gromu odbiorców jest wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwiających digitalizację pomieszczenia i obiektów ruchomych oraz udostepnienie ich w przestrzeni interaktywnej wystawy.

Dostęp do Kapitularza jest bardzo ograniczony, co wynika z charakteru tego pomieszczenia. W Kapitularzu znajdują się bowiem unikatowe zbiory Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Interaktywna ekspozycja stanowiąca efekt projektu prezentuje niedostępne dla szerszej publiczności zabytki, w jedynej możliwej i dostępnej formie, za pomocą multimediów. Ponadto w celu dopełnienia narracji procesowi digitalizacji poddano wybrane obiekty, ukazujące znaczący wkład Krakowskiej Kapituły Katedralnej w rozwój kultury polskiej i europejskiej. Efektem nowoczesnej digitalizacji było powstanie bogatego materiału zdjęciowego, wizualizacji, modeli 3D, a także replik umożliwiających dostęp do treści prezentowanego materiału osobom niewidomym i niedowidzących. Kryterium doboru eksponatów do tej ścieżki była ich ranga i znaczenie dziejowe odnoszące się zarówno do historii Kapituły Krakowskiej, jak i do dziejów państwa polskiego. Wykonane z różnych materiałów repliki przybliżą kształt oraz fakturę obiektów. Możliwość poznania dotykowego replik w połączeniu z wrażeniami słuchowymi, stwarzają możliwość obcowania z zabytkiem szerokiemu gronu odbiorców.

Skip to content