BADANIA NAUKOWE


Dokumentacji opisowej i rysunkowej towarzyszą zabiegi nowoczesnej digitalizacji z możliwością badania mikrostruktury tkaniny i jej stratygrafii dzięki zastosowaniu mikroskopii cyfrowej. Dużą rolę odegrały to wyniki badań wykonane z użyciem nowoczesnego automatycznego mikroskopu cyfrowego Smartzoom 5 firmy Zeiss dającego pogląd na strukturę tkaniny oraz zaistniałe na jej powierzchni zmiany obserwowane w programie do trójwymiarowego obrazowania. Zaproponowana aparatura pozwala na wykonywanie precyzyjnych badań pomiarowych struktury tkaniny oraz jej elementów zdobniczych, co w zestawieniu z materiałem porównawczym rokuje wykazaniem pewnych różnic i analogii związanych z technologią wytwarzania tekstyliów. Możliwość wykorzystania badań fizykochemicznych do analizy tkanin zabytkowych stanowi źródło informacji z zakresu morfologii, warsztatu technologicznego, stanu zachowania czy wreszcie datowania zabytku. W pierwszej kolejności wykonano analizy identyfikacyjne dotyczące morfologii i stanu zachowania tkanin, co było możliwe dzięki zastosowanej terenowej mikroskopii cyfrowej procującej in situ bez konieczności pobierania próbek. Kolejne badania z zakresu mikroskopii optycznej, fluorescencyjnej i elektronowej, mające na celu uszczegółowienie pozyskanych danych, wiązały sie już z koniecznością wypreparowania minimalnych fragmentów osnów dekoracyjnych oraz wątków ozdobnych FILM 7

Możliwość wykorzystania badań fizykochemicznych do analizy tkanin zabytkowych stanowi źródło informacji z zakresu morfologii, warsztatu technologicznego, stanu zachowania czy wreszcie datowania zabytku. W pierwszej kolejności wykonano analizy identyfikacyjne dotyczące morfologii i stanu zachowania tkanin, co było możliwe dzięki zastosowanej terenowej mikroskopii cyfrowej procującej in situ bez konieczności pobierania próbek. Kolejne badania z zakresu mikroskopii optycznej, fluorescencyjnej i elektronowej, mające na celu uszczegółowienie pozyskanych danych, wiązały sie już z koniecznością wypreparowania minimalnych fragmentów osnów dekoracyjnych oraz wątków ozdobnych

Skip to content