O NAS

Wystawa Skarby Krakowskiej Kapituły jest efektem współpracy wielu zespołów naukowych i technicznych – konserwatorów tkanin, historyków, historyków sztuki czy projektantów przestrzeni wystawienniczej. Ta kilkuletnia praca przywróciła dawny splendor tkaninom katedralnego kapitularza, o czym przekonujemy się w przestrzeniach wystawy. Po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich i naukowych, postawiliśmy zaprezentować efekty podejmowanych przez nas działań. Na wystawie zwiedzający mogą zapoznać się ze szczegółowym przebiegiem pracy konserwatorskiej – w formie filmowej zostały przedstawione wszystkie etapy pracy konserwatora tkanin zabytkowych, z uwzględnieniem tworzenia opisów naukowych czy dokumentacji fotograficznej.

Multimedialna wystawa Skarby Krakowskiej Kapituły to także zabytkowy zbiór obiektów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz Skarbca katedry na Wawelu, należący do kolekcji Muzeum Katedralnego. Na ekranach dotykowych, w formie zdigitalizowanej, zwiedzający mają pogląd na każdy obiekt z różnych perspektyw. Szczegółowe informacje na temat obiektów i fotografie wykonane w wysokiej rozdzielczości dopełniają się wzajemnie – tworzą w ten sposób piękną treść nowoczesnej wystawy.

Jesteśmy przekonani że osiągnięte efekty projektu, które są prezentowane na wystawie Skarby Krakowskiej Kapituły świadczą o wrażliwości na zachowywanie dziedzictwa narodowego, zaangażowaniu w rozwój kultury polskiej oraz szczególnym zainteresowanie zespołu badawczego sztuką i kulturą polskiego średniowiecza i doby nowożytnej. Wykorzystujemy ten potencjał na wielu polach działalności edukacyjnej.

Lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne czy szkolenia prowadzone na wystawie przybliżają zagadnienia polskiej historii i kultury. Spotkania z młodzieżą i grupami dorosłych pozwolą na przyswojenie i utrwalenie wiedzy historycznej. Dzieci najmłodsze będą mogły odbyć artystyczną podróż do średniowiecznego świata i poznać życie codzienne królów i rycerzy.

  Joanna Świtała – historyk sztuki, licencjonowany przewodnik po Krakowie. Współpracuje z różnymi krakowskimi muzeami oraz instytucjami kultury. Oprowadza turystów po wystawach stałych i czasowych oraz prowadzi zajęcia i warsztaty edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych, w języku polskim i angielskim. Przygotowuje okolicznościowe wykłady z zakresu sztuki, historii i szeroko pojętej kultury. Pracuje z młodzieżą prowadząc zajęcia z historii sztuki w przestrzeni miejskiej, co pozwala młodym ludziom lepiej przygotować się do sprawdzania ich wiedzy w różnych sytuacjach. Młodzież chętnie w nich uczestniczy zdobywając wiedzę poprzez interakcję i wykorzystanie autorskich kart pracy. Tworzy scenariusze zajęć artystycznych z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych materiałów, dzięki czemu spotkania zawsze zapadają w pamięć uczestnikom. Jest miłośniczką historii życia codziennego dawnego Krakowa, kultury Dalekiego Wschodu, szczególnie Japonii oraz militariów.


  Kamil Gibas – historyk sztuki, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, kaligraf. Posiada wieloletnie doświadczenie jako edukator muzealny i przewodnik w największych muzeach i instytucjach współczesnego Krakowa – Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Zamek Królewski na Wawelu. Współpracuje ze wszystkimi grupami odbiorców: dziećmi w wieku przedszkolnym, młodzieżą, studentami, dorosłymi i seniorami. Ma doświadczenie ze współpracą z wieloma instytucjami w Krakowie i w Polsce – szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe, ale także z wychowankami lub podopiecznymi innych ośrodków. Prowadzi autorskie warsztaty artystyczne oraz animuje wolny czas dla różnorodnych grup, w języku polskim i angielskim. Pasjonuje się językiem i kulturą Włoch. Jest nauczycielem kaligrafii w szkole kaligrafii Littera Nova. Główne zainteresowania to sztuka współczesna i jej konteksty, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego i zaangażowanego uczestniczenia we współczesnej kulturze.


  Jakub Stefańczyk – jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po obronie pracy magisterskiej rozpoczął, na swojej Alma Mater, studia doktoranckie, które kontynuuje w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swojej pracy badawczej koncentruje się na historii edukacji osób niewidomych. Jego zainteresowania badawcze nie są przypadkowe – Jakub jest osobą niewidomą, tyflopedagogiem, przez kilka lat uczącym w szkole dzieci z dysfunkcją wzroku. Jako pierwszy człowiek na świecie dostosował metodę debaty oksfordzkiej do potrzeb osób niewidomych i z sukcesami przygotowywał swoich uczniów do udziału w turnieju debat, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim jako konsultant rozwiązań architektonicznych i poprawności wykonania grafik wypukłych w Repozytorium UJ. Wcześniej przygotowywał grę komputerową do nauki orientacji przestrzennej niewidomych przy współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też przewodnikiem po instalacji „Cień” w Muzeum Narodowym, przybliżającej funkcjonowanie osób z dysfunkcja wzroku osobom niewidomym. Czas wolny dzieli między bycie mężem i ojcem a swoje pasje: literaturę, kulturę i historię Rosji i Europy Wschodniej i gotowanie. Na co dzień pomaga mu pies przewodnik, czarny labrador Porter, którego będzie można spotkać na naszej wystawie.


Skip to content