DOKUMENTACJA


Dokumentacja konserwatorska dzieli się na część opisową, rysunkową, fotograficzną i badawczą. Metodyka dokumentowania działań konserwatorskich stanowi kluczowy element konserwacji, gdyż od sposobu prowadzenia dokumentacji zależy jakość i ilość zebranych informacji o zabytku np. o jego wyglądzie, stanie zachowania czy sposobie prowadzenia dawnych napraw. Rolą dokumentacji jest rejestrowanie faktów na każdym etapie konserwacji, zbieranie informacji, które mogą ulec zatarciu w toku renowacji (np. usuwanie dawnych napraw czy czyszczenie na mokro). Do zadań zespołu należy przede wszystkim wykonywanie: rysunków rekonstrukcji deseni, schematów stratygraficznych czy rysunków rozkładu nawarstwień wtórnych dokumentujących stan zachowania obiektu i jego historię.

Skip to content