ZDIGITALIZOWANE RĘKOPISY I PIECZĘCIE


Zbiory Krakowskiej Kapituły są imponujące zarówno pod względem wykonania artystycznego, jak i ich unikatowości w skali kraju. Na wystawie „Skarby Krakowskiej Kapituły” oferujemy Państwu możliwość zobaczenia i poznania świetnych obiektów, często prezentujących najwyższą dbałość wykonania, pochodzących z różnych epok historycznych. Te obiekty, czyli m.in. bogato zdobione, iluminowane rękopisy, epokowe dokumenty kościelne lub pieczęcie kanoników związanych z Krakowską Kapitułą, są dostępne na naszej wystawie w formie zdygitalizowanej.

Jak nigdy przedtem można je zobaczyć w postaci cyfrowych zdjęć lub modeli 3D, wykonanych w technologii o bardzo dużej rozdzielczości. To ona pozwala zwiedzającym poznanie całych rękopisów, nie tylko wybranych ich fragmentów. Zdigitalizowane dzieła sztuki z epoki, można dowolnie przybliżać, powiększać i badać najdrobniejsze szczegóły Graduału Jana Olbrachta, Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego czy też Pontyfikał Fryderyka Jagiellończyka. Wszystkie oryginały tych dzieł są na co dzień przechowywane w Krakowskiej Kapitule – dzisiaj oddajemy je Państwu do poznania na wielkoformatowych multimedialnych ekranach o dużej rozdzielczości.

Atutem tych zdjęć cyfrowych i modeli 3D jest możliwość zobaczenia średniowiecznych kart rękopisów, pisanych przez krakowskich skrybów, którzy prezentowali wysokie umiejętności kaligraficzne na skalę ogólnoeuropejską. Zwiedzający mogą dowolnie obracać i powiększać najbardziej interesujące części, co daje możliwość poznania tych dzieł, jak nigdy przedtem. Technologia tworzenia modeli trójwymiarowych została zastosowana do prezentacji najważniejszych pieczęci, którymi posługiwała się Krakowska Kapituła, jak również najbardziej znani kanonicy kapitulni. Są to m.in. pieczęcie kardynała Zbigniewa Oleśnickiego z wyobrażeniem św. Stanisława, Wacława i Floriana, z I poł. XV wieku lub pieczęć z wyobrażeniem katedry gotyckiej z XIII wieku.

Skip to content