SKARBY KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY


Wystawa Skarby Kapituły Krakowskiej to interaktywna ekspozycja prezentująca efekty projektu związanego z historią i ochroną dziedzictwa kapituły katedralnej. W przestrzeni wystawienniczej za pomocą multimediów przedstawiony został przebieg prac konserwatorskich, jakie prowadzono przy jedwabnym obiciu ze ścian kapitularza Archiwum Kapitulnego. Otwarcie ekspozycji pozwoli odwiedzającym poznać historię dziedzictwa kapituły poprzez przegląd najcenniejszych dzieł zgromadzonych w zasobach archiwum i skarbca katedry na Wawelu. Zastosowanie technologii trójwymiarowej prezentacji przestrzennej przybliży w nowoczesny i atrakcyjny sposób treści wystawy.


Projekt, który umożliwił otworzenie ekspozycji, powstał w wyniku zaangażowania w proces ochrony dziedzictwa kulturowego. Potencjał wystawy pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej na bazie zgromadzonych treści. Lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne czy szkolenia przybliżą zagadnienia polskiej historii i kultury. Młodzieży i dorosłym ugruntują wiedzę historyczną, a dzieciom pomogą przenieść się do średniowiecznego świata i poznać życie codzienne królów i poddanych przed wiekami.Skip to content