KONSERWACJA


W latach 2017-2020 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II podjął się realizacji projektu związanego z konserwacją dziedzictwa Krakowskiej Kapituły Katedralnej finansowanego ze środków unijnych: Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych Oś 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Celem bezpośrednim realizacji projektu była konserwacja zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Głównym zadaniem natomiast stała się finalizacja prac konserwatorskich w Kapitularzu Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej poprzez wykonanie konserwacji tkanin obiciowych ze ścian tego pomieszczenia. Tkaniny obiciowe stanowią niezbędny element wystroju Kapitularza, decydujący o niepowtarzalnym wyglądzie tego pomieszczenia. Proponowana restauracja wymienionych obiektów oraz ponowne zainstalowanie ich na ścianach, przyczyniły się do przywrócenia wartości funkcjonalnych oryginalnie zaaranżowanej przestrzeni.

Ponadto w ramach projektu konserwacji poddano kapę koronacyjna Michała Korybuta Wiśniowieckiego, dwa ornaty określane jako dar Anny Jagiellonki oraz orant fundacji Piotra Gamrata. Jednym z zadań projektu była także renowacja Domu Długosza.

Skip to content