TEMATY LEKCJI DLA MŁODZIEŻY


Czas królów – obrzędy koronacyjne w dawnej Polsce.
Podczas spotkania omówimy najważniejsze zwyczaje dworskie. Powiemy również kim byli władcy stojący na czele Państwa Polskiego i jak wyglądało ich życie codzienne. Odkryjemy zaskakujące cechy osobowości monarchów, które mogły mieć znaczący wpływ na podejmowane przez nich decyzje polityczne. Ocenimy królów zastanawiając się, który z nich szczególnie przyczynił się do rozwoju naszego kraju.

Od św. Stanisława do Jana Pawła II – święci wawelscy.
O co pokłócił się święty Stanisław z królem? Co lubiła jeść święta Jadwiga? Czy święty Jan Paweł II chadzał na koncerty rockowe? Lekcja przybliży uczestnikom sylwetki trzech krakowskich świętych – Stanisława ze Szczepanowa, Jadwigi Królowej i Jana Pawła II. Przyjrzymy się pamiątkom związanym z nimi, opowiemy, jak kształtował się ich kult. Jednocześnie prześledzimy jak zmieniało się podejście do świętości od średniowiecza do współczesności, o sposobach przedstawiania świętych w sztuce, oraz jak wyglądał proces beatyfikacji i kanonizacji dawniej i dziś.

Katedra wawelska na straży przeszłości/Po co pamiętać o przeszłości/Do czego nam nasze dziedzictwo?
W czasie lekcji uczniowie zastanowią się nad rolą zabytków i pamięci historycznej w kształtowaniu własnej tożsamości. Dowiedzą się, jak zmieniało się podejście do przeszłości na przestrzeni wieków i z czego wynikała zmiana. Przyjrzą się katedrze wawelskiej jako pierwszemu muzeum, zbierającemu cenne pamiątki narodowe, które odegrały szczególną rolę w okresie zaborów i innych konfliktów dziejowych.

Techniki rzemieślnicze i sztuka konserwacji
Co to jest kameryzacja? Jak wyglądają gemmy? Na czym polega repusowanie? Jak odlewano pieczęcie? Na te i inne pytania odpowiemy podczas lekcji muzealnej. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jak dawniej wykonywano regalia królewskie oraz przedmioty codziennego użytku, jakie materiały wykorzystywano do tego i w jaki sposób je pozyskiwano. Uczestnicy poznają również techniki konserwacji, które przywracają przedmiotom dawny wygląd i ratują je od zniszczenia.  Poniższa lekcja odbywa się w Domu Długosza:

Kronikarzem być. Źródła historyczne – prawda czy fantazja.
Kim był kronikarz? Czym zajmował się na co dzień? W jaki sposób opisywał wydarzenia historyczne? Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała praca średniowiecznych kronikarzy oraz jak powstawały znane polskie kroniki. Poznają życie i twórczość najsłynniejszego historycznego kronikarza Jana Długosza, zwiedzając dom w którym mieszkał. Analizując źródła historyczne zastanowią się czy kronikarze zapisywali tylko fakty czy też opowiadali o wydarzeniach puszczając wodze fantazji.

Skip to content